Тегленето на бързи заеми – лесен начин за покриване на сметки

бърз заем

бърз заем

Тегленето на бързи заеми или кредити малко по малко започват да се превръщат в нещо напълно нормално и традиционно за всяко едно българско семейство. Причините за това могат да бъдат много: изникване на непредвидени разходи за поправки на различни уреди от първа необходимост като печки, бойлери, хладилници или пък невъзможност за покриване на всекидневните си нужди и потребности. Всичко това се оказва до болка познато на поне всяко второ българско семейство. Бързите кредити спомагат за това да не разходвате до степен семейния си бюджет, която ще предизвикат излишни нерви и притеснения.

В летния сезон например много студенти също се възползват от този вид бързи заеми. Необходимостта от повече средства например при нужда налага търсенето на алтернатива от такъв тип. Заминавайки на бригади по целия свят, много студенти не успяват да съберат необходимата сума, нужна за покриване на всички съпътстващи разходи, започвайки от всичките такси и стигайки до закупуването на самолетния билет. В много случаи се оказва, че сумата, която не им достига е малка, но крайно необходима. И в такива случаи тези бързи кредити намират своето широко приложение, тъй като и условията, при които се отпускат не натоварват хората допълнително със занимаване например с голяма купчина документи и така нататък, Освен всичко останало, тези бързи заеми или кредити, могат да бъдат предоставяни както от небанкови кредитни институции, така и от банкови такива.

В случаи пък , когато сте изтеглили вече такъв кредит, но се оказва непосилна задачата за вас да го изплатите в предварително уговорения срок, тогава, вие можете да подадете съответната молба, с която да удължите срока за изплащане на изтегления от вас бърз кредит. В повечето случаи, този срок може да бъде удължен от 5 до 15 дни, в зависимост от положението , в което се намирате. При използването на този вид кредитна отсрочка вие автоматично оставате с чиста кредитна история, защото няма да се наложи да платите наказателна лихва.